Entitats en xarxa - Sant Cugat Entitats - Notícies

 

Cercador

(dd/mm/aaaa)

Notícies

Imatge de complement
22/02/2021
CONVOCATÒRIA PREMI 2021 TORRE NEGRA EN DEFENSA DEL MEDI AMBIENT

 

 

BASES CONVOCATÒRIA PEL PREMI TORRE NEGRA EN DEFENSA DEL MEDI AMBIENT

 

La Comissió Pi Xandri + 20, el Club Muntanyenc Sant Cugat, l'editorial Pol·len, Fridays 4 Future Sant Cugat i ElCugatenc.cat convoquen el Premi TORRE NEGRA EN DEFENSA DEL MEDI AMBIENT per a l'any 2021.

 

El Premi Torre Negra forma part del conjunt d'actuacions que desplega la Comissió Pi Xandri + 20 per recordar la lluita per a la preservació de la zona de la Torre Negra i reconèixer les iniciatives del nostre territori en defensa del medi ambient, en diferents modalitats. 

 

 

1 Objecte:

 

Qualsevol iniciativa individual o col·lectiva que promogui la defensa del medi ambient, la seva conservació o millora, o la implicació de la societat en la superació de la situació d'emergència planetària (canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat, etc.).

 

2 Requisits de participació i candidatures:

 

2.1 Poden optar al Premi projectes, iniciatives i trajectòries que realitzin col·lectius (amb forma jurídica d?associació o no) o persones físiques o jurídiques, públiques o privades, quan la seva activitat, resultat o benefici es desenvolupi i/o s'apliqui totalment o parcialment a Sant Cugat o voltants.

 

2.2 Les candidatures s'han de presentar a proposta de tercers, d'acord amb els requisits que s'estableixen en el punt 3 d'aquesta convocatòria.

 

3 Procediment de presentació de les candidatures:

 

3.1 La presentació de les candidatures s'han de realitzar per via telemàtica mitjançant el mail cmsc@cmsc.cat

 

3.2 El formulari de presentació de la candidatura està a disposició dels sol·licitants al web del CMSC i a l'annex 1 d'aquestes Bases. Si no funcionés el mail o Internet, es poden presentar les candidatures personalment a la seu del CMSC al carrer Sant Bartomeu, 11, 08172 Sant Cugat del Vallès, Tel. 936745396.

 

3.3 Participant en aquesta convocatòria, les persones que hi concorren atorguen consentiment inequívoc a les entitats organitzadores perquè procedeixin al tractament de les dades personals facilitades. Aquest consentiment s'estén a la cessió de les dades d?acord amb la legislació aplicable. En qualsevol moment les persones participants podran exercir els drets d'accés, rectificació, oposició i, si s'escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit, tot indicant les seves dades personals a cmsc@cmsc.cat

4 Termini:

 

El termini de presentació de les candidatures pel 2021 s'estableix entre els dies 1 i 30 de març de 2021. Les candidatures presentades fora del termini establert seran admeses sempre per la convocatòria de l'any següent.

 

5 Premi:

 

5.1 El Premi Torre Negra per la defensa del Medi Ambient no està dotat econòmicament, però amb el reconeixement i agraïment del moviment ecologista local, a més de la difusió a la ciutadania de Sant Cugat.

 

5.2. En el cas que resultin premiades dues o més candidatures en una mateixa categoria, el reconeixement i agraïment que li correspon es multiplica entre aquestes candidatures a parts iguals.

 

5.3 Es poden concedir mencions honorífiques a les candidatures que no hagin assolit el Premi, però que es considerin d'un interès especial.

 

6 Composició i actuació dels jurats:

 

6.1 Les candidatures al Premi Torre Negra les avaluen els jurats constituïts amb aquesta finalitat.

 

6.2 Les entitats convocants del premi organitzaran cada any el jurat, cridant a cinc persones independents envers les candidatures amb criteri contrastat per a la valoració. Actuarà com a  secretaria/a  una persona, sense vot, vinculada a alguna de les entitats convocants.

6.3 El jurat escollit serà publicat uns dies abans del repartiment del premi.

7 Secretaria Tècnica i organització:

 

7.1 La Secretaria Tècnica del Premi correspon al Club Muntanyenc Sant Cugat.

 

7.2 L'organització de l'acte de lliurament del Premi correspon a les entitats convocants.

8 Atorgament:

 

8.1 La candidatura guanyadora de cada categoria ha de tenir, com a mínim, la majoria simple dels vots favorables dels components del jurat. El Premi també es pot declarar desert per majoria simple.

8.2 El jurat farà arribar la proposta d'adjudicació del Premi a les entitats convocants, les quals en resoldran l'atorgament i en comunicaran la concessió a les persones premiades i a Sant Cugat en general, tot indicant la data i lloc de lliurament del premi.

 

8.3 Hi haurà un registre gràfic a disposició de qui el necessiti, si el demana a la secretaria del CMSC.

 

9 Acceptació de les Bases:

 

La participació en aquest Premi pressuposa la total acceptació d'aquestes bases

 

FORMULARI D'INSCRIPCIÓIniciativa promoguda per:
© 2006 Sant Cugat Entitats