Entitats en xarxa - Sant Cugat Entitats - Notícies

 

Cercador

(dd/mm/aaaa)

Notícies

Pobresa energètica
30/06/2022
El 75% de les famílies ateses per Creu Roja no pot mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada

Creu Roja presenta els resultats de l'anàlisi dels seus projectes de lluita contra la pobresa energètica 2021

El 88% de les persones ateses per Creu Roja no entén la factura de la llum.
 
Entre un 9,6 i un 16% de les llars espanyoles es troben en situació de pobresa energètica (MITECO, desembre 2020), ho suposa un augment del 22% respecte a l'any anterior.
L'escalada de preus dels subministraments energètics que estem vivint des de la meitat del 2021 i el seu creixement des de l'escalada del conflicte a Ucraïna fan preveure a Creu Roja un possible increment de pobresa energètica en les llars, si bé, des de l'Organització s'emporta anys fent costat a les famílies que sofreixen aquesta situació a través d'un procés que inclou assessorament, tallers, lliuraments de kits d'eficiència energètica i rehabilitacions energètiques o altres actuacions en els habitatges.
Encara així, la dada és molt superior entre la població atesa per Creu Roja: fins a un 75% de les famílies vulnerables afirmen no poder mantenir la temperatura adequada en el seu habitatge, especialment a l'hivern: un 23% d'aquestes famílies asseguren no disposar de calefacció enfront del 10% que fixa l'IDEA entre el conjunt de la població nacional. La zona climàtica amb un major nombre de famílies que afirmen no poder mantenir el seu habitatge a una temperatura adequada a l'estiu i/o a l'hivern és l'Atlàntica, o cosa que és el mateix, Galícia, Astúries, Cantàbria i País Basc (82%), seguida per la Continental (76%) i finalment la Mediterrània (72%). A nivell nacional, els últims indicadors publicats corresponents a l'any 2020 revelen que el 10,9% de la població no és capaç de mantenir la temperatura adequada en la seva llar a l'hivern. Lògicament, en tractar-se de famílies vulnerables, en la mostra de llars ateses per Creu Roja aquest percentatge és molt superior.
 
Quant al consum elèctric mitjà de les famílies al llarg del 2021 s'ha situat entorn de l'11% per sota de la mitjana nacional; i això es produeix malgrat comptar amb habitatges i equipaments menys eficients, per la qual cosa pot deduir-se que les famílies ateses no aconsegueixen el grau de confort necessari i no disposen del mateix nombre d'electrodomèstics que la mitjana nacional.
 
Creu Roja, a més, constata la necessitat de formació i capacitació en matèria energètica, tant per a l'estalvi i eficiència en el seu consum, com per a comprendre la pròpia factura de la llum, ja que el 88% dels seus usuaris i usuàries asseguren no entendre-la.
 
L'estalvi potencial mitjà per família atesa per Creu Roja detectat és de 178 euros a l'any, corresponent a un 24% de la seva factura; aquesta xifra, especialment, es deu a l'alt nombre de famílies amb dret al bo social que no l'estan percebent, que aconsegueix el 69%, o a contractes no optimitzats (17%). L'automatització en la concessió del bo social per criteris de renda, reivindicació de moltes entitats socials, acabaria en part amb aquesta situació.
 
L'estudi de Creu Roja també revela que el 40% de les llars tenen un frigorífic en mal estat, i un 78% dels habitatges no compten amb il·luminació LED. Tots dos factors, per ser tecnologies obsoletes i en mal estat, repercuteixen directament en el consum de les famílies. A aquestes vulnerabilitats també se'ls sumen les humitats en els habitatges, infiltracions d'aire en portes i finestres o la falta d'aigua calenta.
 
El lliurament de material en els kits d'eficiència energètica per part de Creu Roja i la substitució d'electrodomèstics té com a objectiu la reducció del consum i/o la millora del confort. S'ha estimat que la reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle que es deriven d'aquestes actuacions, frega les 999 Tones de CO?, equivalent a les emissions absorbides per 5.200 arbres en 25 anys.


Iniciativa promoguda per:
© 2006 Sant Cugat Entitats