Entitats en xarxa - Sant Cugat Entitats - Inici

Sant Cugat Entitats

Entitat destacada

CKSC
Les Entitats del Portal
Club Karate Sant Cugat

Agenda

(dd/mm/aaaa)

Notícies

21/05/2020
La Creu Roja fa costat a les famílies davant la crisi sanitària

Creu Roja reconeix l'esforç que les famílies estan fent per a compensar els efectes de la crisi sanitària i garantir una criança saludableesde abans del començament de l'estat d'alarma estava oferint suport anualment a més de 83.000 nens/es i adolescents i les seves famílies en dificultat social. Durant la resposta a les necessitats més bàsiques la Creu Roja ha anat detectant altres necessitats de caràcter psicosocial, educatiu i sanitari que està abordant, principalment de manera telemàtica. 

La Creu Roja atén les famílies en els aspectes relacionals, psicològics, educatius i socials que comporten la convivència i criança dels nens i nenes en l'actual context a través de l'acompanyament educatiu, la capacitació de competències parentals i l'orientació psicosocial.

La Creu Roja promociona el bon tracte en l'àmbit familiar en un context de crisi sanitària, social i econòmica sense precedents.

Davant el creixent impacte econòmic i social d'aquesta crisi i el previsible increment de les situacions de precarietat material, l'Organització posa en marxa l'ampliació del seu Pla Creu Roja RESPON, centrat en la fase de recuperació.

El confinament ha pogut desencadenar molts problemes psicològics i socials en tots els membres de la unitat familiar i, especialment, entre nens, nenes i adolescents: alteracions de l'estat d'ànim, estrès, retard en el creixement, ruptura del procés de socialització fora de la llar, bretxa digital en els casos de pobresa en la llar que genera un desfasament curricular en el procés escolar, alteracions del somni, trastorns de conducta alimentària, símptomes d'ansietat, trastorns psicosomàtics, duels no elaborats, problemes de conducta o problemes relacionats amb l'addicció a la tecnologia i al joc...

Els diversos professionals en la matèria, consideren que el tancament pot no tenir greus conseqüències per a la infància a llarg termini en termes generals, però alerten de la necessitat d'abordar les situacions especials perquè, en molts casos, aquests problemes existien prèviament a les mesures de confinament i aquest pot intensificar conflictes familiars i de violència.

 

 

Factors de risc
Els equips d'Infància de Creu Roja s'han trobat, en major proporció que abans del confinament, a nens/es i adolescents que es mostren més tristos, que han perdut el contacte amb els seus amics, en expressar-se semblen més insegurs i parlen menys, mantenen contacte amb el món exterior solament mitjançant el mòbil, la televisió i els videojocs en línia. La majoria d'ells s'han quedat despenjats del sistema educatiu per falta de recursos materials i dificultat de suport escolar per part dels seus familiars.

El confinament ha afectat ja física i psicològicament a la infància i adolescència de manera diferencial. "La bona notícia és que aquestes conseqüències es poden revertir quan tot acabi, sempre que els nens/es i adolescents siguin considerats subjectes de dret i es tinguin en compte les seves necessitats, preocupacions i aportacions en les polítiques públiques dirigides als nous escenaris. 

 

Dades i xifres de la intervenció amb Famílies i Infància en Risc. A través dels projectes d'intervenció amb famílies i infància en risc, Creu Roja Espanyola fa costat a:

14.316 persones adultes en la seva labor educativa, de cura i de promoció de la salut infantil.

28.954 nens, nenes i adolescents especialment situació de vulnerabilitat en aspectes relacionats amb la salut emocional, l'educació i les habilitats socials.

4.800 famílies i nens/es en acolliment en família extensa i aliena. (2.888 adults -43% homes i 57% dones- i 1934 nens/as -54% nens i 46% nenes)

El Servei Multicanal Ser Acollidora, que dóna suport telemàtic a famílies acollidores i professionals del sector, atén 15.139 persones (17% homes i 83% dones). Des de l'inici de l'estat d'alerta el 31% de les consultes han estat peticions d'ajuda relacionades amb la situació generada pel COVID19.

 

Principals accions desenvolupades
Durant l'estat d'alarma, Creu Roja va elaborar i va difondre entre les famílies usuàries la Guia d'activitats per al maneig del confinament en família que constitueix la base de les accions telemàtiques de suport psicosocial, acompanyament, capacitació i sensibilització dutes a terme pels equips de la Creu Roja

Intervenció familiar amb nens/es. El suport psicosocial per telèfon i la capacitació per videollamadas que ofereix la Creu Roja està permetent a tots els membres de les famílies, malgrat les circumstàncies, tenir una comunicació pròxima i oberta, col·laborar en les tasques de la llar, conèixer-se a si mateixos i als altres, aprendre a usar de forma adequada les tecnologies de la comunicació i relació, a gaudir de la cultura, l'art i l'exercici físic, fomentar la curiositat, l'empatia, la solidaritat i el respecte. Les mares escolten més a els infants per a identificar qualsevol problema físic i psicològic i posen una gran atenció per a abordar aquests problemes d'emergència de manera efectiva i evitar qualsevol conseqüència negativa a llarg termini per a ells.

Cura alternativa. Mereixen atenció especial els nens/es i adolescents que ha estat separats de les seves famílies biològiques i estan immersos en el Sistema de Protecció a la Infància. Els seus antecedents de desemparament i violència els fan més vulnerables a l'impacte d'aquesta situació de crisi. La Creu Roja Espanyola fomenta el compromís de la ciutadania en aquesta modalitat de cura, oferint acompanyament i capacitació a les famílies que decideixen vincular-se a l'acolliment en aquest projecte de ?criança social?, de manera que contribueixi al desenvolupament d'aquests nens i d'aquestes nenes que presenten necessitats especials fruit del desemparament i manques en el seu desenvolupament en les seves famílies d'origen o en institucions.

Servei Multicanal SeracogedorA. Aprofitant el potencial de les eines digitals per a sensibilitzar a la població sobre la mesura de protecció i oferir suport a famílies acollidores i a professionals, a poc a poc s'ha anat ampliant la informació i suport, sobretot a través de xarxes socials, a qualsevol família. Des de l'inici de l'Estat d'Alarma per la crisi sanitària, el Servei ha estat un canal per a la capacitació de les persones adultes de referència dels nens, nenes i adolescents que estiguin al seu càrrec durant el confinament i per a la sensibilització de tota la comunitat sobre la importància de la cura de la Infància en l'àmbit familiar.

Es difonen missatges de prevenció, suport psicosocial, recursos i altres temes pertinents i d'interès durant la quarantena.

 

Ampliació del Pla Creu Roja RESPON
El pla Creu Roja RESPON és un pla concret d'actuació i resposta integral llançat al març per a respondre a la situació generada per la pandèmia.

Després de la seva ampliació al maig, en total el pla Creu Roja RESPON tindrà una durada de 9 mesos i durant aquest període s'espera atendre a més de 2.400.000 persones vulnerables, mobilitzant a més de 48.000 persones voluntàries, 18.000 d'elles de nova incorporació, que materialitzaran les respostes previstes en tot el territori a través de més de 1.400 punts d'atenció i també de manera telemàtica i/o telefònica.

Amb l'ampliació del Pla Creu Roja RESPON, més de 300.000 persones veuran cobertes les seves necessitats bàsiques, més de 720.000 persones tindran atenció i acompanyament de Creu Roja davant l'aïllament i la solitud, 200.000 persones rebran informació i suport psicosocial, més de 16.000 persones rebran ajuda i orientació en matèria d'ocupació i autoocupació, més de 8.500 nens i nenes tindran suport escolar i més de 6.000 persones rebran atenció i assessorament per a prevenir la pèrdua del seu habitatge, entre altres accions.

Tota l'evolució i actualització diària del pla Creu Roja RESPON pot seguir-se online en les DADES OBERTES de Creu Roja RESPONIniciativa promoguda per:
© 2006 Sant Cugat Entitats