Entitats en xarxa - Sant Cugat Entitats - Notícies

 

Cercador

(dd/mm/aaaa)

Notícies

Coronavirus
06/02/2020
Com pots reduir el risc d'infecció del coronavirus?
Què és el coronavirus (2019-nCoV)? Els coronavirus són una família de virus que normalment afecten només els animals. Alguns tenen la capacitat de transmetre's dels animals a les persones. Produeixen quadres clínics que van des del refredat comú fins a malalties més greus.
El 2019-nCoV un nou tipus de coronavirus que pot afectar les persones. S'ha detectat per primera vegada al desembre de 2019 a la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a la Xina. La font d'infecció està sota recerca, encara que sembla que la font inicial va ser algun animal, ja que els primers casos es van detectar en persones que treballaven en un mercat on hi havia presència d'animals. Alguns coronavirus són virus zoonòtics (és a dir, que es poden transmetre dels animals a l'ésser humà). Quins símptomes té aquesta infecció? Amb la informació que tenim fins a aquest moment, els símptomes més habituals són tos, mal de coll, febre i sensació de falta d'aire. En els casos en què s'agreuja, pot causar una pneumònia, dificultat important per a respirar, fallada renal i fins i tot la mort. Aquestes complicacions, si apareixen, ocorren en persones ancianes o que prèviament pateixen una altra malaltia del cor, del pulmó o problemes d'immunitat. Com es transmet? Amb les dades que existeixen fins a aquest moment, sembla que la transmissió es produeix a través del contacte amb animals infectats o per contacte estret amb les secrecions respiratòries que es generen amb la tos o l'esternut d'una persona malalta. Aquestes secrecions infectarien a una altra persona si entren en contacte amb el seu nas, els seus ulls o la seva boca. Amb el que se sap fins ara, la transmissió es realitza de persona a persona, encara que la malaltia sembla ser poc contagiosa. Perquè es produeixi la infecció, sembla que es necessita un contacte directe de les secrecions respiratòries d'un animal infectat o d'una persona malalta, amb les mucoses d'una altra persona (nas, boca, ulls). Sembla poc probable la transmissió per l'aire a distàncies majors d'un o dos metres. Existeix tractament? Actualment no existeix un tractament específic per al nou coronavirus, però sí que existeixen molts tractaments per al control dels seus símptomes, per la qual cosa comptar amb una assistència sanitària com l'Assistència Sanitària Pública Espanyola, millora el pronòstic. Què es pot fer per a fer prevenció i protegir-se? Les mesures genèriques de protecció individual inclouen: realitzar una higiene de mans freqüent, amb aigua i sabó o solucions alcohòliques (especialment després de contacte directe amb persones malaltes o el seu entorn) evitar el contacte estret amb persones que mostrin signes d'afecció respiratòria, com a tos o esternuts mantenir una distància d'un metre aproximadament amb les persones amb símptomes d'infecció respiratòria aguda cobrir-se la boca i el nas amb mocadors d'un sol ús o amb una tela en tossir o esternudar. Aquestes mesures, a més, protegeixen enfront de malalties freqüents com la grip. No cal prendre precaucions especials amb els animals a Espanya, ni amb els aliments, per a evitar aquesta infecció. A més, és important no oblidar que les probabilitats d'estar infectat no són majors en les persones d'origen asiàtic. Quines accions està realitzant Creu Roja Espanyola? En aquest moment, Creu Roja Espanyola està realitzant accions de sensibilització i informació, que consisteixen a difondre materials explicatius amb l'objectiu de facilitar l'accessibilitat a missatges clau preventius, disminuir l'alarma i difondre la informació provinent de fonts oficials, tant al seu personal, al seu voluntariat, a les seves persones sòcies i a les persones usuàries susceptibles de necessitar aquesta informació. Creu Roja Espanyola es manté en contacte permanent amb les Administracions Públiques per a col·laborar en aquelles situacions en què sigui necessari, i es prepara per a poder respondre de la millor forma possible a les diferents situacions que es puguin donar en el futur. Enllaços i fonts consultades https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/ncov-china/documentos/preguntas_respuestas_2019-ncov.pdf https://www.who.int/health-topics/coronavirus https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludpublica/ccayes/alertasactual/alertactu.htm https://www.ecdc.europa.eu/en/novel-coronavirus-china


Iniciativa promoguda per:
© 2006 Sant Cugat Entitats